Kreativ Skole

- et samarbejde mellem Odder Musikskole, Odder Ungdomsskole og Odder Bibliotek.

Kreativ Skole er mangfoldige og spændende fritidstilbud til børn og unge.

Kreativ Skole er et partnerskab mellem Odder Ungdomsskole, Odder Musikskole og Odder Bibliotek og henvender sig særligt til børn og unge i alderen 6-25 år.

Kreativ Skole har ikke en fast lokation. Aktiviteter og undervisning foregår der, hvor det giver mest mening i forhold til indholdet. Derfor foregår forskellige hold forskellige steder i kommunen.

Det overordnede formål med Kreativ Skole er at give børn og unge adgang til kreative fællesskaber, hvor de kan udvikle deres evner og færdigheder for at kunne udtrykke sig kreativt og kunstnerisk skabende, men også at understøtte spirende talenter i form af at give plads og rum til fordybelse og dygtiggørelse.

I Kreativ Skole skal børn og unge føle sig hørt, set og inddraget, også når vi udvikler forskellige nye tilbud under Kreativ Skole.

Beskrivelser og tilmelding

Beskrivelser af vores undervisningstilbud finder du via Ungdomsskolens hjemmeside, hvor du også tilmelder dig.

..............................................................................................

Skolens formål er

  • at udvikle elevernes evner og færdigheder for at kunne udtrykke sig kreativt og kunstnerisk skabende
  • at være en kulturel dynamo i Odder Kommune, som understøtter og styrker allerede eksisterende kreative og kunstneriske miljøer og tilbud samt etablerer nye, hvor behovet er, men tilbuddet ikke eksisterer
  • at understøtte spirende talenter i form af at give plads og rum til fordybelse og dygtiggørelse

Skolens værdinormer er

  • at sikre en høj standard og kvalitet i undervisningen
  • at inddrage børnene og de unge i tilblivelsen af udbuddet i Kreativ Skole
  • at understøtte, at alle undervisere i regi af Kreativ Skole forholder sig nysgerrigt og lyttende til børnene og de unge i de kreative processer

Skolens læringsmål er

  • at eleverne igennem aktiv deltagelse oplever at blive en del af et fællesskab i et kreativt miljø
  • at eleverne opnår en legende og kreativ tilgang til at arbejde kreativt og kunstnerisk
  • at eleverne opnår en undersøgende og nysgerrig tilgang til kreative processer
  • at eleverne udvikler sig og får styrket deres mod til at udfolde sig kreativt og kunstnerisk